Online Casino

กฎหมายว่าด้วยการพนันในประเทศไทย อัพเดทล่าสุด 2019

กฎระเบียบที่สำคัญของพระราชบัญญัติการพนันในประเทศไทยพ. 2560

อัพเดทใหม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันของพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ไม่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งมีการใช้มาเป็นเวลานานแม้กระทั่งการเปลี่ยนรูปแบบของการพนันดั้งเดิมจากการพนันเป็นคาสิโนออนไลน์ เข้าถึงเกมเพื่อเล่นได้ทุกที่จากอุปกรณ์สื่อสาร

การพนัน หรือ การเดิมพันคืออะไร

คำจำกัดความของการพนันภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้กำหนดคำนิยามของเกมการพนันอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

1.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 การพนัน หมายถึง เกมส์กาละเล่นต่างๆที่มีการเดิมพันด้วยเงิน หรือเล่นเพื่อให้ได้ซึ่งเงิน ซึ่งอาศัยเทคนิคเล่ห์เหลี่ยมต่างรวมถึงโชคเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดิมพันจากผู้อื่น

2.พ.ร.บ.การพนัน ได้อธิบายถึงสิ่งที่บ่งชี้ถึงลักษณะการพนันเอาไว้ได้แก่

มาตรา 5: อธิบายไว้ผู้ใดจัดให้มีกาละเล่นด้วยการพนันให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ จากผู้อื่น

มาตรา 9: การละเล่นที่จะก่อให้เกิดประโยนช์ด้านทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ให้แก่ผู้เล่นที่ได้มาจากพฤติกรรมการเสี่ยงโชค

มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง: ได้กล่าวไว้ว่า การเดิมพัน ให้หมายความว่าการทายหรือการทำนายผลจากเกมส์กาละเล่น

คำจำกัดความของการพนันจากนักกฎหมาย

คำจำกัดความของเกมการพนันยังคงมีความหมายเช่นเดียวกับในพระราชบัญญัติการพนันปี 1999 เป็นสัญญาที่บอกวาจาที่นำไปสู่พฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้สูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่า การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเดิมพันด้วยเทคนิคเล่ห์เหลี่ยมเพื่อชิงไหวชิงพริบและทักษะนำสินทรัพย์เข้าด้วยกันเพื่อค้นหาผู้ชนะ ซึ่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของคนอื่นแม้ว่าคนอื่นจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็มีความผิดด้วยเหตุผลที่ผิดกฎหมายความมั่นคงของชาติ

ระเบียบเกี่ยวกับการเดิมพันออนไลน์ในประเทศไทย 2017

ในกรณีส่วนใหญ่มันเป็นกฎระเบียบของการพนันและการค้นหานโยบายต่าง ๆ เพื่อควบคุมเกม แตกต่างจากในต่างประเทศที่การเล่นคาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมายซึ่งจะกำหนดการพนันออนไลน์ในตัวอย่างที่ชัดเจนและหาวิธีที่เป็นกลางมากขึ้นด้วยการเดิมพันที่สงบแน่นอนว่ากฎการพนันนั้นยอดเยี่ยมเช่นกัน

เราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับการบุกรุกของผู้เล่นคาสิโนออนไลน์บ่อยครั้งในตอนก่อนหน้า การจับกุมส่วนใหญ่จะจับผู้ที่เข้ามาเปิดการพนันออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากการที่ไม่น้อยคนยังคงต้องการเล่นการพนันออนไลน์นอก อย่ากล้าเล่นที่บ้านหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองในการเล่นบางครั้งอาจรู้สึกสะดวกสบายขึ้นหรือไม่อยากเสี่ยง คนที่เล่นออนไลน์ที่บ้านมักจะไม่พอใจกับปัญหาการวาด เพราะจำนวนไม่มากไม่คุ้มกับการออกแรงและต่อเนื่องหลังจากนั้นถูกจับ+

 

 

Author

Willie Carroll