'อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018',การแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก,กีฬา

‘อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018’ศึกรถจักรยานยนต์วิบากชิงถ้วยพระราชทาน

‘อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018’ศึกรถจักรยานยนต์วิบากชิงถ้วยพระราชทาน

'อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018'‘อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018’

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ร่วมกันสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา จัดการแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018” (IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดการแข่งขันสะสมคะแนน 12 สนามทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด Motorsport Tourism

ดร.จักรกริช มหาวิศาล ประธานกรรมการบริหารบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการจัดการแข่งขันรถจักร ยานยนต์วิบาก อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส ในปี 2017 ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดแข่งสะสมคะแนนเพียง 4 สนามในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นการนำร่อง แต่กลับได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยานยนต์เกิดจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยไม่ใช้ถนนหลวงเป็นสนามแข่งขัน และยังส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมก้าวขึ้นไปสู่การแข่งขันอาชีพในระดับชาติและระดับสากล

ซึ่งในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018” ต่อเนื่องในปีนี้ ถือเป็นมิ่งมงคลและความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 รุ่น อีกทั้งคณะผู้จัดการแข่งขันฯ ได้ขยายฐานไปสู่ระดับประเทศ โดยมีการแข่งขันสะสมคะแนน 12 สนามทั่วประเทศ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด จึงยินดีที่จะสนับสนุนกีฬาโมโตครอสในเมืองไทยให้ได้รับความนิยม และส่งเสริมไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป

ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018” ซึ่งการแข่งขันสะสมคะแนน 12 สนามทั่วประเทศ ยังจะมีส่วนช่วยกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด Motosport Tourism ซึ่งจะทำการแข่งขันใน 12 สนามทุกภาคทั่วประเทศตลอดปี 2561 โดยจะมีการถ่ายทอดสดพร้อมรายการแนะนำสนามแข่งและสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ส่วนการเก็บคะแนนมีทั้งประเภทบุคคล และการเก็บคะแนนผู้แข่งขันตัวแทนภูมิภาค

สำหรับ การแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ครอส 2018” จะดำเนินการจัดแข่งขันตลอดปี 2561 เริ่มจาก สนามที่ 1 สนามโมโตครอสบ้านร้องวัวแดง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-28 ม.ค., สนามที่ 2 สนาม 8 Speed เขาใหญ่ ในวันที่ 24-25 ก.พ., สนามที่ 3 จ.สกลนคร ในวันที่ 24-25 มี.ค., สนามที่ 4 จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 21-22 เม.ย., สนามที่ 5 สนามโมโตครอส มวกเหล็ก ในวันที่ 19-20 พ.ค., สนามที่ 6 สุพรรณบุรี มอเตอร์สปอร์ต ในวันที่ 23-24 มิ.ย., สนามที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27-29 ก.ค., สนามที่ 8 จ.ระนอง ในวันที่ 27-28 ส.ค., สนามที่ 9 จ.มุกดาหาร ในวันที่ 29-30 ก.ย., สนามที่ 10 จ.ระยอง ในวันที่ 27-28 ต.ค., สนามที่ 11 จ.ยโสธร ในวันที่ 17-18 พ.ย. และสนามที่ 12 สนามโมโต ครอส เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 2561.