ข้าวสารพอเพียงแจก 19 ม.ค.วันสุดท้าย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งแจกข้าวสารพอเพียงแก่ผู้เข้าถวายสักการะพระบรมศพไปแล้ว 3 ล้านถุงเมื่อวันที่ 17 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้แจก “ข้าวสารพอเพียง”

แก่ประชาชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้เปิดให้สักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 นั้น สปน.จะแจกข้าวพอเพียงในวันที่ 19 มกราคมเป็นวันสุดท้าย

ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนเข้ามากราบสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมาก ทำให้สปน.แจกข้าวพอเพียงจากวันละ 10,000 ถุงในช่วงแรกเพิ่มเป็น 40,000 ถุง ที่ผ่านมาสปน.จึงได้เปิดรับอาสาสมัครช่วยแพ็คข้าวที่สำนักนายกฯ ทำเนียบรัฐบาล โดยขณะนี้มียอดรวมข้าวพอเพียงที่แจกให้กับประชาชนแล้วมากกว่า 3 ล้านถุง