ป้ายกำกับ: ประวัติการแข่งรถ

  • ประวัติการแข่งรถ

    ประวัติการแข่งรถ

    การแข่งรถ (หรือเรียกว่าแข่งรถยนต์หรือรถแข่ง) เป็นมอเตอร์สปอร์ตที่เกี่ยวข้องกับการแข่ง โดยใช้รถยนต์สำหรับการแข่งขัน สำหรับจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเริ่มมาจากที่มีการประดิษฐ์รถยนต์เบนซิลจนประสบความสำเร็จครั้งแรกได้ไม่นาน ก็มีการจัดประกวดความเร็วโดยบรรณา… Continue reading "ประวัติการแข่งรถ"